Rụng rốn những pha Head - Shot hài nhất thế giới bóng đá
Lượt xem:
11:52 14/06/2016
Bạn có biết “trời sập” sẽ thế nào không?. Để mô tả một cách dễ hiểu thì nó cũng giống như lĩnh một cú nã “đại bạc” vào thẳng mặt vậy. Nó đau đớn và chao đảo đến khó tả.