Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK TT1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Diễn Biến Giải DreamHack Masters Malmo 2019
Lượt xem: 2490
07-10-2019

Liquid bất ngờ để thua Grayhound. Diễn biến của bảng A.

Video xem nhiều