Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK TT1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tại Sao Tennis Lại Tính Điểm Theo Thang 0-15-30-40
Lượt xem: 2027
26-10-2022

Thực tế, trong tennis hiện đại, chỉ có 4 điểm cho 1 Game đấu. Nhưng tại sao tennis lại tính điểm theo thang 0 (đọc là love)-15-30-40? Video này sẽ giải thích cho bạn.

Video xem nhiều