Puyol - Người Canh Giữ Tinh Thần của Barca
Lượt xem: 0
09-07-2019
Puyo l- con người rắn rỏi từ cách chơi lẫn thể chất, vậy về ý chí tinh thần, đồng đội và mọi người nói anh như thế nào?
Video xem nhiều